Skip navigation.

Harold's Home

   Home > Personal > Writings
  
PHP Scripts

Index
CLI fun
Mail on 404
HB-NS (NewsScript)

Downloads

Applescripts
APOD to Desktop
Dreamweaver Extensions

Stuff

Writings
Other stuff
Central Grinder

OOOk Default:

VJ stuff
VJ Tools
Bananas
Strippers
Sample Movies

Links <--> rechts

Brief aan het thuisfront.

Overval mij nooit met de vraag om een routebeschrijving. ik heb altijd grote moeite gehad met het uit elkaar houden van links en rechts. O, op een puur rationeel niveau weet ik best dat rechts de kant is waaraan de hand zit waarmee ik schrijf. Op een nog hoger hiërarchisch verstandsniveau weet ik dat het mijn linkerhersenhelft is die diezelfde rechterhand 'aanstuurt'. Dit alles doet echter niet of nauwelijks terzake. Vraag mij de weg naar het dichtstbijzijnde toilet en ik zal U vrolijk vertellen waar deze zich bevindt; als U het maar niet zo nauw neemt met richtingsaanduidingen als links en rechts. In een oneindig universum is geen plaats voor dergelijke absurditeiten. Plaats en ruimte worden irrelevant. Men is er, of men is er niet. Geen tussenstadia, geen grijstinten. In feite zelfs geen kleuren; slechts de impressies en conventies in/van ons brein. Maar misschien wordt dit alles te prozaïsch, ik zou U niet willen vervelen.

Maar misschien moet ik niet zoveel over mijzelf vertellen, maar meer over het leven op een kolonieplaneet. Daar zijn mensen als U vast meer in geïnteresseerd. Toen wij drie jaar geleden naar deze kolonie vertrokken had ik wel verwacht dat het hier kleinschalig opgezet zou zijn en dat we rekening zouden moeten houden met allerlei kleine regeltjes die zogenaamd voor ons eigen bestwil waren. Dat er echter pas 35 gezinnen voor ons aangekomen waren wist ik niet. Ik had waarschijnlijk stiekem een bruisende stad verwacht. Of, zo niet een stad, dan toch wel een gezellig dorpje. Helaas, niets van dat alles. Nog niet eens een café.

Al met al hebben we ons echter behoorlijk snel weten aan te passen, zodat we na enige maanden met de gehele kolonie in staat waren om het grote transportschip te verwelkomen. Deze zou 450 gezinnen brengen. De situatie op het schip was op zijn minst krap te noemen zodat de arme nieuwkomers de eerste twee dagen alleen maar verbaasd rondliepen en het hadden over de enorme ruimte die ze ineens ter beschikking hadden. Arme drommels. Ten prooi gevallen aan de propaganda van het thuisland. Natuurlijk is het hier heerlijk groots, de arme lui zaten met meer dan 1500 personen in een schip dat er eigenlijk maar 1100 kan vervoeren met zelfs dan al veel ongemak.

Maar in iedere geval werd de kolonie snel drukker en levensvatbaarder. Toch waren er allerlei rare restricties in deze beginperiode. We wisten wel dat er speciale quarantaine maatregelen waren voor huisdieren, maar wat er gebeurde toen de hond van onze zoon enige uren kwijt was wil ik U toch absoluut niet onthouden. Waar het beest uiteindelijk was weten we niet zeker, maar hoogst waarschijnlijk in een of andere rioolbuis. De hond had, zoals alle huisdieren toen, een elektronische halsband die iedere 5 minuten een signaal uitzond naar een centrale computer. Deze hield nauwgezet al de gegevens bij en sloeg alarm als er twee keer achter elkaar geen contact was gekomen.

Ironisch genoeg wisten de autoriteiten dus eerder dat het beest zoek was dan wij. Uiteindelijk viel het allemaal wel mee en kwam het beest na enige tijd vanzelf weer boven water. Toch moesten zowel mijn zoon als ik de gehele middag vervelende vragen beantwoorden op het bureau van de hoofdadministrateur.

Dit is alles voor deze keer. Volgende keer meer over het dagelijkse leven op een planeet in de beginperiode van kolonisatie.

XML version of this site
About, copyright, privacy and accessibility | Mail