Skip navigation.

Harold's Home

   Home > Personal > Writings
  
PHP Scripts

Index
CLI fun
Mail on 404
HB-NS (NewsScript)

Downloads

Applescripts
APOD to Desktop
Dreamweaver Extensions

Stuff

Writings
Other stuff
Central Grinder

OOOk Default:

VJ stuff
VJ Tools
Bananas
Strippers
Sample Movies

Kapitein Brander & Co.
De zwevende piramide deel 2

Introductie:
Kapitein Brander is de zevende Kapitein, naast de zes die naar huis gingen na de oorlog (vijf ervan gingen via een omweg, één ervan gelijk) was er nog één. De vijf die via een omweg gingen zijn beroemd: Demper, Pluus, Katerman, Kabouter en Roodstorm (de meest verbazingwekkendste van dat stel). Niet in het minst doordat drie ervan nooit aankwamen. De ene die gelijk ging is naamloos, zal voor eeuwig naamloos blijven. Dit is het verhaal van de zevende van het stel. De zevende grote Kapitein (alhoewel dat slechts een manier van uitdrukken is, volgens sommigen was hij de eerste, volgens anderen de zesde, dat doet er even niet toe). Misschien wel de grootste van het stel, de grootste ooit... Ook hij is naamloos, slechts bekend onder pseudoniemen van diverse aard. Enig inzicht in zijn ware naam vindt men in de naam die hij hier heeft en die hij zijn ruimteschip gaf. [Wij zullen U niet beledigen deze hier te herhalen, wij onderschatten U niet.]

"De truc is om heel goed uit te kijken met dit soort bouwsels. Verder is het van essentieel belang dat degene die het meeste verstand heeft van dit soort zaken op de veiligste positie blijft. Het zou dus verstandiger zijn als ik in de achterhoede blijf."
Zijn eigen advies negerend stapte Bemanningslid Steenvreter behoedzaam naar binnen. Terwijl hij dat deed keek hij toevallig opzij en zag dat Bemanningslid Meander overvloedig tegen de piramide stond te urineren. Hij haalde zijn wenkbrauwen op maar stapte verder. Toen ze allemaal binnen waren stonden ze in een immense ruimte. De muren waren volkomen bedekt met hiëroglyphen. Eerste stuurman Binas, die net even zijn kleine computer aan die van Steenvreter had gekoppeld, draafde opgewonden erop af en begon driftig met een kleine handscanner heen en weer te zwaaien.
"Aha, precies wat ik dacht," mompelde hij vaag. De anderen dwaalden wat door de ruimte heen en keken of er verder nog wat te beleven viel.

"Je zou hier een geweldig feest kunnen geven in deze ruimte," mompelde Wapenmeester Vuistbijl Jones tegen Scheepskok Roerspaan. "Hé Roerspaan, hoeveel drank hebben we eigenlijk nog, kunnen we vanavond geen groots bourgondisch feest aanrichten?"
Roerspaan begon te glimmen bij de gedachte. "Ja, dat moet wel kunnen. Ik heb nog wat diepgevroren biefstukken en nog wel wat haasjes, maar helaas geen kippepoten, zoals je weet. Verder is er nog aardig wat rum en nog vrij veel wijn. Helaas is laat ook de bier-voorraad te wensen over. Maar er is hier vast wel een kombuis."
"Kombuis?"
"Een keuken. Met voorraadkelder. Kom, we gaan op zoek, de anderen zijn toch bezig met 'belangrijke zaken'."

"Hoe gaat het ermee, Binas?" vroeg de Kapitein elders in immense zaal.
"Nou met mij gaat het prima, maar... het gaat dus slecht met de wereld. Ik krijg steeds meer aanwijzingen voor de eerdere hypothese betreffende het gewijzigde verleden van de planeet."
Bemanningslid Steenvreter merkte op dat moment op: "Hier, ik zal wat dingen vertalen. Het is echter belangrijk te weten dat deze planeet geen leven bevat, noch ooit bevat heeft. Alle bouwsels en tekens van intelligentie zijn slechts te wijten aan 'spiegelingen' uit de secundaire wereld zoals die bestond toen we aankwamen. Het volgende is geschreven in de vorm van een monoloog. Ik vertaal:
"Coherentie dus; dat je denkt dat de wereld geordend is. En dat de wereld iedere dag anders is, maar toch bestaat uit dezelfde bouwstenen; continuïteit, dat probeer ik uit te drukken. Continuïteit en coherentie zijn waarschijnlijk de twee belangrijkste misverstanden in de hedendaagse fysica en levenswetenschappen. Slechts weinigen weten zich te onttrekken aan de aloude doctrine."
Het is duidelijk dat we hier te maken hebben met een persoon die bang is dat hij zal moeten erkennen dat hij slechts in een irreële wereld leeft."
"Wat mij zo intrigeert is het volgende," begon Binas tegen Steenvreter te oreren. Kapitein Brander volgende slechts de eerste twee zinnen voor hij besloot dat het geen zin had om nog langer te luisteren. Voorzover hij begreep ging het gesprek over realiteit en causaliteit, allebei dingen waar hij wel eens over gehoord had, maar die hem weinig deden op een emotioneel raakvlak. Waar, er werd van zijn eigen daden veelal gezegd dat ze onverantwoordelijk waren en veelal de oorzaak van het sterven van duizenden mensen, maar ja, zo kon je wel bezig blijven. Er was tenslotte ook nog zoiets als vrije wil, of niet dan? Zo verder mijmerend liep hij tegen Scheepskok Roerspaan en Bemanningslid Vuistbijl Jones aan. Dezen hadden zojuist de voorraadkelder gevonden en waren bezig om een biervat open te slaan. Juist op dat moment kwam ook Bemanningslid Meander de hoek om.
"Hé, weten jullie dat het gebouw zweeft?" vroeg hij. "Toen ik net tegen de muur aan het zeiken was zag ik dat er geen fundamenten waren. Er zitten geen stenen in de grond en dat zou je toch wel verwachten bij zo'n groot bouwwerk."
"Vertel dat maar aan de geleerde heren in de entree, wij hebben wel wat beters te doen, gromde Kapitein Brander, terwijl hij een 100 litervat bier op zijn kant dwong en deze naar de uitgang begon te rollen. "Het kan wel zo zijn dat Binas en Steenvreter ervan overtuigd zijn dat er geen reëel leven op deze planeet heeft bestaan, maar ze hebben in ieder geval hun verdomde best gedaan om mij te overtuigen met een krankzinnige hoeveelheid gerstenat. Of ze nou bestaan of niet, ik vind het puike gasten."

ga naar deel 3

XML version of this site
About, copyright, privacy and accessibility | Mail