Skip navigation.

Harold's Home

   Home > Personal > Writings
  
PHP Scripts

Index
CLI fun
Mail on 404
HB-NS (NewsScript)

Downloads

Applescripts
APOD to Desktop
Dreamweaver Extensions

Stuff

Writings
Other stuff
Central Grinder

OOOk Default:

VJ stuff
VJ Tools
Bananas
Strippers
Sample Movies

Kapitein Brander & Co.
De zwevende piramide deel 1

Introductie: Luistert boeren, burgers en buitelaars,

Dit is het verhaal van de omzwervingen van Kapitein Brander (oneervol ontslag 17.336 G.C.), de grootste vagebond van het bekende heelal en het kleine stukje erbuiten. Op de vlucht voor de valse beschuldiging als zou hij valsgespeeld hebben bij de verovering van de schone aardevrouw Jannie de Boog. [Zij brandde als een toorts in haar laatste uur.] Dit was niet echt zo, hij hoefde helemaal niet vals te spelen, zo goed was hij. Zijn misdaad was veel fundamenteler van aard. Hij had, als eerste in meer dan veertien aeonen, de enige planeet buiten het bekende heelal, de Aarde noemden ze het daar, betreden. Sindsdien werd hij opgejaagd, of op z'n minst genegeerd, waar hij ook kwam. Dit is het verhaal van enkele van zijn avonturen. Op het punt dat het verhaal begint heeft Brander al ruim driehonderdvijftig jaar rondgezworven en heeft een kleine groep andere verstotenen zich bij hem gevoegd in het ruimteschip "Lucifer's Zevende Cirkel".

Het was alweer drie scheepsweken geleden dat scheepskok Roerspaan gemeld had dat de voorraadsituatie van slecht naar zeer slecht was gegaan. Nu waren ook de kippekluifjes op. Dit was erger dan het lijkt; alhoewel het schip vol zat met krijgslustige, ruwe ruimtebonken was er één ding waar ze allen dol op waren: van die vette, knapperige kippekluifjes.
Om 14.00 uur werden de laatste kluifjes geserveerd aan tweede machinist Vuurvreter.
Om 14.15 uur meldde deze zich bij de scheepsarts met een gebroken jukbeen en een gebeten duim. De scheepsarts lapte hem op en bezocht de kapitein.
"We moeten nu echt snel een planeet vinden om bij te tanken, eten in te slaan en stoom af te blazen, kapitein," zei hij. "Ik heb net tweede machinist Vuurvreter moeten verbinden, terwijl ik nota bene zelf degene was die een stuk vlees uit zijn duim reet, in de gedachte dat het een kippekluifje was. Dit kan niet langer zo doorgaan."
"Ik ben me bewust van de ernst van de situatie, doc. Ik heb zelf immers tweede machinist Vuurvreter een gebroken jukbeen bezorgd. Hij bracht zijn hand naar zijn mond om het bloed eraf te likken en ik dacht dat het een sappig kluifje was. Ik zag pas dat het zijn bebloede duim was toen ik al geslagen had (en dat spijt mij). We zullen zoeken doc. En we zullen nieuw voedsel inslaan en stoom afblazen en bijtanken."
De kapitein schakelde de intercom in: "Luister mannen, de situatie is ernstig. De dichtstbijzijnde planeet is niet beschreven in de sterrenatlas maar ik heb goede hoop, de infrarood straling op het donkere halfrond duidt op bewoning, of op z'n minst op leven. We zullen spoedig landen en kippekluifjes scoren en stoom afblazen enzo. Maak je klaar voor een uitje."
Een gejuich zweefde door de ruimteschuit. Golven parfum dreven door de gangen en zelfs tweede machinist Vuurvreter probeerde zich om zijn verband heen te scheren, met een geconcentreerde trek rond zijn mond.

Het schip kwam snel op de grond af. (Hoewel het voor de bemanningsleden meer leek alsof de grond als een idioot naar boven kwam zetten.) De klap was zo intens dat zelfs eerste stuurman Binas het bewustzijn verloor. Eerste stuurman Binas was de meest pezige, taaie, ruwe ruimtebonk van allen; maar met de hersens van drie Nobelprijswinnaars in zijn gelooide, er verschrompeld uitziende kop.

Toen Kapitein Brander weer bij positieven kwam zag hij eerste stuurman Binas al druk in de weer met allerlei knoppen en regelpanelen.
"Ah, welkom on-line kapitein," zei Binas. "Een aardige klap, niet?"
"Hoe lang was ik buiten bewustzijn, stuur. Wees eerlijk."
"Pakweg de laatste 25 jaar, kap."
"Ik bedoel nu net, stuur."
"Oh, zo'n drie, vier minuten, kap. Het was een flinke klap. Volgens deze groene cijfertjes was de grond in werkelijkheid twee kilometer hoger dan onze ogen ons deden geloven. Het was alsof de planeet twee waarschijnlijkheidslijnen tegelijk volgde tot wij aankwamen. Door onze interventie hebben wij deze planeet als het ware gedwongen één lijn te kiezen en te volgen."
De Kapitein maalde deze gegevens in zijn hoofd heen en weer.
"Bedoel je dat we de toekomst van deze planeet hebben veranderd?"
"Natuurlijk kap., dat zouden we toch wel gedaan hebben. Wat erger is is dat we ook het verleden hebben veranderd. Het is de vraag wat de bewoners daarvan vinden. Wie weet hebben we ze wel een roemrijk verleden ontnomen. Ik zal verdere gegevens nodig hebben."

De kapitein gromde, vaak begreep hij eerste stuurman Binas niet helemaal, maar er was hem één ding duidelijk: als eerste stuurman Binas zei meer gegevens nodig te hebben betekende dat het einde van het gesprek. Hij dwaalde wat door de gangen van het schip waar de manschappen één voor één bijkwamen. Door de patrijspoorten zag hij een immens gebouw, dat wel wat weg had van een Egyptische piramide.

Uit de manschappen die het eerste bijkwamen stelde hij een verkenningsteam samen. Daarin zaten, behalve hijzelf en Binas, ook scheepskok Roerspaan, Wapenmeester Vuistbijl Jones, bemanningslid Steenvreter en bemanningslid Meander. Ietwat verbaasd liepen zij rond het schip dat ingebed zat aan de onderkant in wat leek op solide zandsteen. Eerste stuurman Binas knikte alsof hij dit verwacht had en mompelde vaagheden over waarschijnlijkheidscurves en pseudo-sublimatie-verwachtingsgolven. Toen richtten zij hun aandacht op de immense piramide. Ze liepen ongeveer een kilometer en toen stonden ze er vlak voor. Niet alleen de piramide, ook de omgeving deed denken aan Egypte. Bemanningslid Steenvreter die een expert was op het gebied van oude steenculturen sprong opgewonden op en neer. Hij sprak snel in zijn portable computer. Deze antwoordde in kleine klikjes en fluittoontjes.
Hij richtte zich tot de anderen: "De architectonische stijl komt overeen met de 14e dynastie van de vroege Egyptenaren. De stylistische semantische eenheden (inscripties of hiëroglyfen (eigelijk 'hiëroglyphen') zouden jullie waarschijnlijk zeggen, alhoewel dat feitelijk incorrect zou zijn) zijn leesbaar. Ik zal ze vertalen. Luister: "Dit is de zwevende piramide van Ben E'v-n Wg." Verder staat er nog wat vaag gelul dat zou kunnen duiden op gevaar bij binnentreden, gevechten op leven en dood, heldendaden, gekromde tijd-ruimtes en nog een ingewikkelde samengestelde eenheid die zegt dat de eigenaar tijdelijk afwezig is, maar als we vast naar binnen willen gaan we daar thee met biscuitjes zullen krijgen en dat "Ben" wel gauw terug zal zijn."
"Volgens mijn gegevens is er al 1200 jaar niemand geweest, kapitein," zei Binas, druk in de weer met een apparaat met drie groene, drie gele en drie rode lampjes die in serie aan en uit gingen. "Het lijkt mij dat we veilig naar binnen kunnen gaan."
"Laten we dat maar doen dan. Bemanningslid Steenvreter ga jij maar eerst. Jij hebt ervaring met dit soort bouwsels," besliste Kapitein Brander.

ga naar deel 2

XML version of this site
About, copyright, privacy and accessibility | Mail