Skip navigation.

Harold's Home

   Home > Personal > Writings
  
PHP Scripts

Index
CLI fun
Mail on 404
HB-NS (NewsScript)

Downloads

Applescripts
APOD to Desktop
Dreamweaver Extensions

Stuff

Writings
Other stuff
Central Grinder

OOOk Default:

VJ stuff
VJ Tools
Bananas
Strippers
Sample Movies

Kapitein Brander & Co. Intermezzo

Als U goede oren heeft zult U gemerkt hebben dat er de laatste decennia een welhaast onuitstaanbaar harde schreeuw uit de verste uithoeken van de melkweg is gekomen om meer.
Meer?
Meer waarvan dan?
Ach, als we U dat moeten vertellen dan heeft U zo opgesloten gezeten in Uzelf dat het er niet toe doet. Of U houdt ons voor de gek natuurlijk, dat kan ook. Wij achten U daar niet boven.
Laten we echter voor alle duidelijkheid alles even kortsluiten. Er worden ten slotte wel meerdere kreten waargenomen, dit is een groot heelal en daarin is welhaast alles mogelijk. Zoals uit het volgende zal blijken.

Het is nu al gedurende ruime tijd stil geweest rond de lotgevallen van Kapitein Brander en kornuiten. Voor sommigen was dit een welverdiende rust van alle spanning waarmee zij iedere maand geconfronteerd werden. Spanning, want alhoewel er niet noemenswaard veel gebeurde per 'aflevering', in de loop van de tijd begon men zich toch te interesseren voor de gevaren waarin onze helden verkeerden. Nou ja, gevaren. Af en toe een brullend monster, maar toch vooral de angst of de bemanning van ons aller favoriete ruimteschip op tijd een lading kippekluifjes zou inslaan om te voorkomen dat ze elkaar de hersens in gingen slaan.

Voor anderen was de afwezigheid van Kapitein Brander en zijn mederuimtereizigers als Bemanningslid Steenvreter en Eerste stuurman Binas echter een grote opluchting. Niet vanwege die spanning, daar hadden zij geen last van. Nee, vanwege het (volgens hen) stupide karakter van onze helden. Volgens deze kwade tongen bestonden zulk soort mensen niet. Mensen die er niets om geven als er een paar koppen rollen, zolang ze dat maar dichter bij bier en kippekluifjes brengt. Mensen die om niets en niemand geven, maar staan te janken als de Scheepshamster een dag of twee niet wil eten en zelf geen eten wil verstoppen in de Kapitein zijn ondergoed. Als het beestje een beetje pips ziet, als het ware. Zulke mensen bestaan niet, hoorde je wel eens brullen in de wandelgangen. Welnu, zulke mensen bestaan wel degelijk. Mensen die dol zijn op kippekluifjes. Mensen die gek zijn op hamsters. Mensen die graag een biertje drinken. Mensen die er niet voor terugdeinzen om....

Ach, laten we er maar mee ophouden. Voor dat soort mensen hebben wij ook helemaal geen tijd. Dit stuk is voor U en luidt een nieuwe episode in van de avonturen van Kapitein Brander. De Kapitein die Doctor Who in één mep onder de krantenbak sloeg omdat de Doctor naar de scheepshamster keek met een mes in zijn hand. (Brander had niet helemaal door dat niet alle doctoren vivisectie plegen.) De Kapitein die niet gelijk naar huis ging na de oorlog, die via een omweg ging. Want als je net van het slagveld komt, waar je ook nog eens gewonnen hebt, dan wil je ook wel eens een verzetje. Maar laten we U eerst even introduceren, voor je het weet krijg je een strijdbijl naar je kop zonder dat je weet dat dat waarschijnlijk allemaal in de beste bedoelingen gebeurt en dat het geen ongelukje is dat je linkeroorlel eraf vliegt. Weet goed dat het geen extra moeite zou zijn geweest om de bijl een anderhalve centimeter naar rechts te plaatsen.

De belangrijkste bemanningsleden even op een rijtje:
• Kapitein Brander (oneervol ontslag 17.336 G.C., de grootste vagebond van het bekende heelal en het kleine stukje erbuiten).
• Tweede machinist Vuurvreter (pechvogel).
• Scheepskok Roerspaan (een van de belangrijkste mannen in het hele schip, want belast met proviand).
• Eerste stuurman Binas (de meest pezige, taaie, ruwe ruimtebonk van allen; maar met de hersens van drie Nobelprijswinnaars in zijn gelooide, er verschrompeld uitziende kop).
• Wapenmeester Vuistbijl Jones, Bemanningslid Meander, Scheepsarts "doc", Scheepshamster Sam (allen ruwe ruimtebonken van het zuiverste wossname).
U zult hen allen beter leren kennen dan U lief is in de komende maanden. Voor deze keer houden wij ermee op gezien de beperkte ruimte die ons is toebedeeld.

Binnenkort begint het avontuur op... De Wollige Planeet.

Behoefte aan meer kapitein Brander? Pagina 1, 2, 3 en 4.

XML version of this site
About, copyright, privacy and accessibility | Mail