Skip navigation.

Harold's Home

   Home > Personal > Writings
  
PHP Scripts

Index
CLI fun
Mail on 404
HB-NS (NewsScript)

Downloads

Applescripts
APOD to Desktop
Dreamweaver Extensions

Stuff

Writings
Other stuff
Central Grinder

OOOk Default:

VJ stuff
VJ Tools
Bananas
Strippers
Sample Movies

Angstdromen aangaande de realiteit der dingen

Wat nou, continuïteit? Ik las ooit een boek over een telepaat. Deze behoorde tot een buitenaardse soort en verbaasde zich over de menselijke geest die droomt. Wat deze telepaat vooral zoveel zorgen baarde was het feit dat mensen denken dat ze 's morgens dezelfde persoon zijn als de avond ervoor. Dromen doen rare dingen met de menselijke geest, concludeerde hij. Deze telepaat zag de waarheid. Maar al te pijnlijk ben ik me ervan bewust dat er geen enkele continuïteit zit in de menselijke geest. Een 'beslissingsproces' (als ik even vaag mag zijn), genomen op dag x en positief uitvallend, kan op dag y heel goed negatief uitvallen. Natuurlijk, gezien de spreiding in de tijd zijn wij ons zelden bewust van onze incoherentie. Zelfs degenen die ons naast zijn hebben dergelijke kleinigheden zelden door. Ik zeg kleinigheden omdat, als ze ons al opvallen, ze vaak zo lijken. In feite zijn dit aanwijzingen voor de fragiliteit van onze (maar al te menselijke) geest.

Degenen onder de lezers die mijn vorige stukken hebben gevolgd zullen zich bewust zijn van het feit dat ik regelmatig de geldigheid van de ons omringende uiterlijke waarheid/realiteit in twijfel trek. Enige tijd geleden schreef ik over sub-kelders onder ons pand, alwaar een geheime organisatie genetische experimenten uitvoerde onder de codenaam "GROWL". Deze berichten konden niet gecontroleerd worden, aangezien er nog voor publikatie maatregelen werden getroffen door de toenmalige gebouwbeheerders. Uit veiligheidsoverwegingen heb ik niet eerder kunnen berichten over het dichtten van de toegangsweg naar de sub-kelder. Het is duidelijk dat al mijn bewegingen binnen EKKO nauwlettend in de gaten worden gehouden. Wat te denken van de oeverloze gesprekken die ik keer op keer moest ondergaan met MK'ers, bestuursleden en andere 'onduidelijken' telkens als ik een stukje schreef over de vreemdheid van de menselijke geest en de vage praktijken van geheime organisaties binnen EKKO. (Nee, zelfs een constructie met '-sluip' erin kan niet uitdrukken hoe geheim deze organisaties zijn.)

Wat te denken van het opheffen van de projectgroep EKKO 100+ na mijn speculatieve stukje in BMW 1-'96? Het is duidelijk dat het verloop binnen EKKO groter is geworden sinds de publikatie van mijn bevindingen. Waarschijnlijk allemaal mensen die mij te serieus namen. Waarom ik zelf nog niet ben weggewerkt is mij onduidelijk. Mogelijk dat bepaalde personen mij in het geniep steunen teneinde zichzelf hogerop te werken. Misschien ook omdat men een bepaalde vorm van kritiek nodig acht teneinde niet verdacht over te komen. Zeker is dat al mijn stukjes door de computer waarop ik werk gekopieerd worden, ter inzage van bepaalde personen. De computers in EKKO zijn gewoon te traag om een andere conclusie te trekken.

Dan nu een waarschuwing: Zolang U dit stuk leest als de zoveelste paranoïde/schizoïde uitingen van mijn geest zult U zeker een voorspoedige carrière binnen EKKO tegemoet gaan. Echter, U zult nooit tot de hoogste top doordringen als U mijn stukjes weglacht. De hoogste autoriteiten binnen EKKO zijn zich wel degelijk bewust van het waarheidsgehalte van mijn stukjes. (In de woorden van de X-Files: The Truth is Out There.) Wie weet zien zij mijn stukjes wel als een test voor hen die toe willen treden tot hun organisatie. Ik sluit af met de volgende woorden: houd ogen en oren goed open; kijk goed in alle hoeken naar scharrelende robot-afluisterapparatuur. Maar vooral: ziet U ongebruikelijke dingen, weet dan dat dat getuigd van opzet. Ook U bent uitverkoren getest te worden. In mij ligt de weg tot verrassende ontdekkingen. Echter: Vreemde contreien doen vreemde dingen met de geest van hen die ze bezeilen. Succes.

XML version of this site
About, copyright, privacy and accessibility | Mail